Monthly Archives: Նոյեմբերի 2016

Ուսումնական հաստատության տարիֆիկացիոն և հաստիքային ցուցանիշներն ու տվյալները

2016-2017 ուս տ. 2-րդ կիս             11

Չդասակարգված

ԾԱԽՍԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌ

1 2 3 4

Չդասակարգված

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ հիմնարկի կատարած բյուջետային ծախսերի և բյուջետային պարտքերի մասին

01.01.2017-01.07.2017         06.04.2017        01.01.2017-01.03.2017      1 2

Չդասակարգված

ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

հաստիքացուցակ 2016-2017 2-րդ կիս         hastiqacucak

Չդասակարգված

Ողջու՛յն, աշխարհ:

Welcome to Armenian Schools Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Չդասակարգված