ՊՈԱԿ-ի կոլեգիալ կառավարման մարմինը՝ խորհուրդը

  1. Մնացականյան Սվետլանա — խորհրդի նախագահ / ՀՀ ԿԳ նախարարի ներկայացուցիչ/
  2. Հովսեփյան Համեստ               — խորհրդի քարտուղար
  3. Իսայան Մերի                            — մանկավարժական խորհրդի ներկայացուցիչ
  4. Շահնուբարյան Անտիկ          — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
  5. Մինասյան Սլավիկ                  — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ
  6. Մնացականյան Վահիկ          — ՀՀ Սյունիքի մարզպետի ներկայացուցիչ /ՏԻՄ ղեկավարի ներկայացմամբ/
  7. Մարտիրոսյան Գայանե         — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ
  8. Պետրոսյան Նարինե               — ծնողական խորհրդի ներկայացուցիչ